4A级景区山东威海已经被嚣张的传销分子占领了

更新日期:2022年07月15日

       威海美丽的乳山银滩成了传销窝点。
       如果有人让你去威海,

那就是在骗你做传销。
       这个地方是鸟不产卵的地方。
       标准的鬼城是传销的巢穴。
       提醒那些成功逃离传销窝点的人。
       


Copyright © 2010-2022 苏州华硕有限公司 suzhouhuashuoyouxiangongsi ,All Rights Reserved (www.icalorienote.com)